Wykład na Wydziale Prawa UWr już za nami…

W dniu wczorajszym fil! dr Jakub Bogucki i com! Włodzimierz Ziółkowski w barwny i żywiołowy sposób zaprezentowali studentom wrocławskiego Wydziału Prawa i zgromadzonym słuchaczom z innych kierunków idee korporacyjne, historię ruchu i jej szczególne miejsce w gronie studenckich organizacji naszej części Europy. Sprecyzowani więc podstawowe pojęcia i rozwiano mity dotyczące korporacji, wytłumaczono skąd właściwie wzięły się korporacje, a także jak wyglądał złoty wiek korporacji polskich w latach 1918-1939. Omówiono rozwój i specyfikę zrzeszeń korporacyjnych na ziemiach niemieckich, Łotwie i w Estonii, a także porównano europejskich burszów z członkami amerykańskich fraternities i sororities – i tutaj uwaga – za oceanem „bracia” o 20 proc. częściej kończą z sukcesem uczelnię, uzyskują wyższe stopnie niż pozostali studenci i są wyraźnie nadreprezentowani w zarządach dużych firm. Dowodzi to chyba wyraźnie roli i znaczenia formacji w organizacjach studenckich…

Wykład był też okazją do spotkania z członkiem krakowskiego Bractwa Czapki Studenckiej – i wymiany opinii na temat charakteru naszych organizacji – dziękujemy i liczymy na dalsze miłe kontakty. Baczny słuchacz zwrócił tez uwagę na mało znane związki polsko-łotewskie i przypomniał zaangażowanie Polaków w walki o niepodległość bałtyckiego kraju. Rozmowy i pytania dotyczyły bardzo wielu aspektów działalności korporacji i trudno wykład podsumować inaczej jak nadzwyczaj udany w dziele promocji ruchu na wrocławskich uczelniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *