Katechizm kandydata

 1. Bądź gentlemanem.
 2. Pamiętaj, że Korporacja powierzyła Ci swój honor.
 3. Bądź obowiązkowy, posłuszny i karny; bądź zawsze chętny do pracy, która przyniesie pożytek Tobie i Twoim kolegom; nie oglądaj się i nie powołuj się nigdy na bezczynność innych gdyż możesz być przekonany, że Twoje wysiłki i poświęcenie zawsze będą ocenione i pobudzą do pracy innych.
 4. Bądź koleżeński, uczynny i szczery, podziel się z innymi tym co masz najlepszego.
 5. Bądź zawsze sobą; to Ci da siłę moralną, uczyni wyższym i szlachetniejszym od innych ludzi.
 6. Miej zaufanie do tych, którzy okazali Ci ze swej strony najwyższe zaufanie, przyjmując Cię do Korporacji. Staraj się zżyć z kolegami, którym przyrzekłeś przyjaźń na całe życie.
 7. Jeżeli chcesz być szanowany i lubiany przez kolegów, daj im dowody, że gotów jesteś wiele dla nich poświęcić.
 8. Szanuj prawo większości, urządzenia, zwyczaje i tradycje korporacyjną.
 9. Spełniaj ściśle najdrobniejsze zobowiązania, bądź punktualny.
 10. Przez przyjmowanie jak najszerszego udziału w życiu Korporacji, ucz się zasad demokracji i życia zbiorowego.
 11. Zachowuj we wszystkim miarę; nie pozwól unosić się ambicji lub zniechęceniu i lenistwu. Bądź usłużny, ale nie daj się poniżać.
 12. Pamiętaj zawsze, że tylko od Ciebie i od Twojego zachowania się i zrozumienia idei korporacyjnej, zżycia się z kolegami, ścisłego spełniania nałożonych na Ciebie obowiązków zależy czas Twego Kandydowania.
 13. Bądź przekonany, że każdy Twój czyn, dobry czy zły, jest zauważony i odpowiednio oceniony.
 14. Naprzód patrz i ucz się, później będziesz budował i rządził.

Opracował Com! Marian Kasiński z K! Audacja. Opublikowano po raz pierwszy p.t. „Katechizm Smyków” w nr 2 „Korporanta” w 1925 roku.