Bibliografia korporacyjna

Niniejsza bibliografia obejmuje pozycje wydane po 1945 roku. Jest ona ciągle w fazie tworzenia, stąd jej niepełny charakter. Zbiera ona wszelkie teksty naukowe, wspomnieniowe oraz literackie, w których przewija się tematyka studencka, akademicka i korporacyjna. Jeżeli w jakiejś publikacji natrafisz, Szanowny Czytelniku na takowe – daj nam znać!

Monografie, opracowania, artykuły

Achremowicz E., Z dziejów polskich towarzystw akademickich w XIX-wiecznym Wrocławiu [w:] Rocznik Wrocławski, t. XVII/XVIII – 1973/1974, pod red. J. Albina, J. Cieślikowskiego, B. W. Januszewskiego, B. Pasierba, Wrocław 1975.

Być do zgonu dzielnym mężem. Wspomnienia weleckie z trudnych czasów, pod red. M. Laszczkowskiego, Warszawa 2005.

Dobrowolski R., Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919-1939, Toruń 2006,

Heinrich E., Luźne kartki ze wspomnień uniwersyteckich: spisane przez starego dorpatczyka, Warszawa 2003,

Kawalec J., Ruch korporacyjny we współczesnej Polsce. Próba odrodzenia, „Rojalista -.Pro Patria” nr 2(31),

Księga pamiątkowa stulecia Arkonii, 1879-1979, Ryga-Warszawa-Londyn, Londyn 1981,

Pater D., Tomaszewski P., Od morza jesteśmy… Świadomości pomorskiej w myśli i działalności akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006,

Polska Korporacja Akademicka „Welecja” 1883-1988, oprac. red. F. Trzaska, Warszawa 1989,

Polskie Korporacje Akademickie, pod red. L. Ter-Oganjana, t. 1 – 16, Warszawa 1993 – 1999.

Popiński K., Borussia, Lusatia, Marcomania. Świat burszów, piwiarń i pojedynków. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871 – 1921, Wrocław 2002,

Popławski Z., Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Wrocław 1992,

Tarczyński A., Kodeks i pistolet. O niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce, Bydgoszcz 1997,

Tomaszewski P., Korporacje akademickie w Wilnie (1919-1939). Struktury oraz podstawowe kierunki działalności [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod red. P. Tomaszewskiego i M. Wołosa, Toruń 2008,

Wawrykowa M., Polskie Związki Studenckie na uniwersytetach niemieckich w latach 1817 – 1824, „Przegląd Historyczny” 1969 z. 2 s. 318, 328,

Wawrykowa M., Ruch studencki w Niemczech 1815 – 1825, Warszawa 1969,

Wawrykowa M., Wrocławski Związek Studentów „Polonia” i „Bractwo Burszów Polskich” w Krakowie w latach 1819 – 1821,”Małopolskie Studia Historyczne”, R. IX, z. 1/2/32/33, 1966,

Weiss K., „Swoi” i „obcy” w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Toruń 2002,

Zawisza A., Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie. Działalność kulturalno-oświatowa Polaków we Wrocławiu w latach 1918 – 1939, Wrocław 1983,

Zawisza A., Studenci Polacy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918-1939. Katalog zachowanych archiwaliów, Wrocław 1972

 

Pisma wyspecjalizowane

„Biuletyn Korporacyjny ZPK!A”, 1999-

„Korporant Polski”, 2006/2007-

„Viribus Unitis. Biuletyn roczny Korporacji Akademickiej Welecja”, 2004-

 

Wybrane biografie słynnych polskich korporantów

Władysław ANDERS (K! Arkonia)
Anders W., Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946, Warszawa 2007,
Anders-Nowakowska A., Mój ojciec generał Anders, Warszawa 2007,

Stefan BANACH (K! Aquitania)
Kozielecki J., Banach – geniusz ze Lwowa, Warszawa 1999,

Aleksander BOCHEŃSKI (K! Gdynia Leopoliensis)
Mackiewicz J., Zwycięstwo prowokacji, Londyn 1983,

Józef BOCHEŃSKI (K! Corona)
Bocheński J. M., Wspomnienia, Kraków 1993,

Wiktor BROSS (K! Masovia)
Kacała R. R., Wiktor Bross – chirurg i uczony, Wrocław 2006,

Juliusz BURSCHE (K! Polonia)
Wegner T., Juliusz Bursche – biskup w dobie przełomów, Bielsko-Biała 2003,

Tytus CHAŁUBIŃSKI (K! Polonia)
Hoesick F., Legendowe postacie zakopiańskie, Warszawa 2001,
Petrozolin – Skowrońska B., Król Tatr z Mokotowskiej 8. Portret doktora Tytusa Chałubińskiego, Warszawa 2005,

Aleksander CZEKANOWSKI (K! Polonia)
Wójcik Z., Aleksander Czekanowski. Szkice o ludziach, nauce i przygodzie na Syberii, Lublin 1982,

Wiktor DEGA (K! Ikaria)
Gąsiorowski A., Topolski J. (red.), Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1983,

Roman DMOWSKI (K! Baltia)
Kawalec K., Roman Dmowski 1864 – 1939, Wrocław 2002,
Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988,

Józef DOWBÓR-MUŚNICKI (K! Lechia)
Bauer P., Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937, Poznań 1988,
Dowbór-Muśnicki J., Wspomnienia, Warszawa 2003,

Benedykt DYBOWSKI (K! Polonia)
Brzęk G., Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Wrocław 1994,

Jerzy GIEDROYC (K! Patria)
Kowalczyk A.S., Giedroyc i „Kultura”, Wrocław 2000,

Jędrzej GIERTYCH (K! Avanguardia)
Piesiewicz P., Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha, Warszawa 2006,

Józef HALLER (K! Baltia)
Orłowski M., Generał Józef Haller 1873 – 1960, Kraków 2007,

Aleksander KAKOWSKI (K! Ostoja)
Kakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000,

Jan KASPROWICZ (K! Baltia)
Jodełka T., Jan Kasprowicz. Zarys biografii, Warszawa 1964,

Jan KIEPURA (K! Grunwalda)
Waldorff J., Jan Kiepura, Warszawa 1988,

Feliks KONECZNY (K! Conradia)
Biliński P., Feliks Koneczny (1862-1949). Życie i działalność, Warszawa 2001,
Koneczny F., O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego z przedmową J. Giertycha, Wrocław 1999,

Władysław KONOPCZYŃSKI (K! Praetoria)
Biliński P., Władysław Konopczyński – historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880-1952), Warszawa 1999,

Wojciech KORFANTY (K! Silesia)
Kudera J., Wojciech Korfanty, Katowice 1999,

Eugeniusz KWIATKOWSKI (K! Gedania Posnaniensis)
Drozdowski M. M., Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław 2001,

Ignacy MOŚCICKI (K! Welecja)
Nowinowski S.M., Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994,

Feliks NOWOWIEJSKI (K! Surma)
Kozub Z., Feliks Nowowiejski, Poznań 1994,

Ignacy Jan PADEREWSKI (K! Patria)
Wapiński R., Ignacy Paderewski, Wrocław 1999,

Bolesław PIASECKI (K! Patria)
Dudek A., Pytel G., Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990,

Józef PIŁSUDSKI (K! Piłsudia)
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005,
Urbankowski B., Józef Piłsudski – marzyciel i strateg, Warszawa 1997,

Jeremi PRZYBORA (K! Arkonia)
Przybora J., Przymknięte oko Opaczności cz. 1 – 3, Warszawa b.r.,

Cyryl RATAJSKI (K! Posnania)
Zarzycki A., Cyryl Ratajski, Poznań 1991,

Władysław SIKORSKI (K! Leopolia)
Terlecki O., Generał Sikorski, Kraków-Wrocław 1986,

Stanisław TACZAK (K! Lechia)
Polak B., Generał Stanisław Taczak 1874-1960, Poznań 1988,

Władysław TATARKIEWICZ (K! Aquilonia)
Jaworski M., Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1975,

Józef TEODOROWICZ (K! Obotritia)
Gawlik S., Życie i działalność ks. abpa Józefa T. Teodorowicza, Kraków 1988,
Kubik R., Józef Teofil Teodorowicz. Ostatni arcybiskup polskich Ormian, Gorzów Wielkopolski 1998,

Józef UNRUG (K! Rosevia)
Borowiak M., Admirał. Biografia Józefa Unruga, Gdańsk 2005,

Wojciech WASIUTYŃSKI (K! Aquilonia)
Smolik B., Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego, Toruń 2004,

Józef WEYSENHOFF (K! Polonia)
Szymańska K.Z., Józef Weyssenhoff. Ostatni wajdelota polskiego ziemiaństwa, Częstochowa 2001,

Marian ZDZIECHOWSKI (K! Polonia)
Opacki Z., Między uniwersalizmem a partykularyzmem. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego 1914 – 1938, Gdańsk 2006
Opacki Z., W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 roku, Gdańsk 1996,

Lucjan ŻELIGOWSKI (K! Vilnensia)
Fabisz D., Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947). Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 2007,

Stefan ŻEROMSKI (K! Pomerania)
Hutnikiewicz A., Żeromski, Warszawa 2000,

Opracowali com! Jakub Bogucki i com! Łukasz Stręk